พาเพื่อนมารู้จัก รางวัลซีไรต์

พาเพื่อนมารู้จัก รางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน

พาเพื่อนมารู้จัก รางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน (South East Asian Writers Award ) หรือที่เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า รางวัลซีไรต์ (S.E.A. Write Award) รางวัลที่มอบให้แก่นักเขียนที่อยู่ในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้แก่ กัมพูชา ไทย บรูไนดารุสซาลาม ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย เมียนมา ลาว เวียดนาม สิงคโปร์ และอินโดนีเซีย เรามาทำความรู้จักกับซีไรต์ พร้อมดูว่ามีนักเขียนคนไหนที่ได้รางวัลบ้าง

พาเพื่อนมารู้จัก รางวัลซีไรต์ 

ความเป็นมาของ รางวัลซีไรต์

รางวัลซีไรต์เกิดขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2522 โดยความริเริ่มของเคิร์ท ว้าชไฟท์ล (Kurt Wachtveitl) ชาวเยอรมัน เจ้าของกิจการ และผู้จัดการโรงแรมโอเรียนเต็ล ที่ต้องการสนับสนุนนักเขียนรุ่นใหม่จากกลุ่มประเทศในแถบอาเซียนที่มีผลงานดีเด่น เนื่องจาก โรงแรมโอเรียนเต็ลมีประวัติความเป็นมาเกี่ยวข้องกับนักเขียนชั้นนำของโลกเป็นเวลานาน เห็นได้จากการที่ได้จัดส่วนหนึ่งเป็น “ตึกนักเขียน” (author residence) ขึ้น ประกอบด้วยห้องชุดพิเศษที่มีชื่อตามชื่อของนักเขียนคนสำคัญที่เคยเข้าพัก ได้แก่ ซัมเมอร์เซ็ต มอม (Somerset Maugham) โนเอล โคเวิร์ด (Noel Coward) โจเซฟ คอนราด (Joseph Conrad) และเจมส์ เอ. มิเชอเนอร์ (James A. Michener) นอกจากนี้ยังมีห้องชุดเกรอัม กรีน (Graham Greene) จอห์น เลอ กาเร (John le Carré) และบาร์บารา คาร์ตแลนด์ (Barbara Cartland)

จุดเริ่มต้นของรางวัลซีไรต์เป็นการมอบให้นักเขียนอาเซียน ๕ ประเทศ คือ ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร์ และฟิลิปปินส์ ต่อมาบรูไนดารุสซาลามได้เข้าร่วมโครงการรางวัลซีไรต์ใน พ.ศ. ๒๕๒๙ เวียดนาม ใน พ.ศ. ๒๕๓๙ ลาวและเมียนมาใน พ.ศ. ๒๕๔๑ กัมพูชา ใน พ.ศ. ๒๕๔๒ จึงครบ ๑๐ ประเทศสมาชิกอาเซียน แม้ว่าแต่ละประเทศจะคัดเลือกวรรณกรรม เพื่อรับรางวัล โดยไม่ได้นำมาแข่งขันกัน แต่การขยายขอบเขตของผู้รับรางวัลจากนักเขียนไทยไปสู่นักเขียนในกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านอาเซียน ทำให้รางวัลซีไรต์ไม่ได้เป็นเพียงรางวัลระดับชาติเท่านั้น แต่เป็นรางวัลในระดับภูมิภาคอาเซียนด้วย

ประเภทงานเขียนของซีไรต์

การให้รางวัลซีไรต์เริ่มให้รางวัลวรรณกรรม ประเภทนวนิยาย ต่อมาในปีที่ 2 จึงพิจารณาให้รางวัลวรรณกรรมประเภทกวีนิพนธ์ ในปีที่ 3 ได้พิจารณาให้รางวัลวรรณกรรมประเภทเรื่องสั้น และนับจากปีที่ 4 เป็นต้นมา ปัจจุบันรางวัลซีไรต์ได้ให้รางวัลประเภทงานเขียนไว้ 4 ประเภท ได้แก่

1. กวีนิพนธ์
2. นวนิยาย
3. เรื่องสั้น
4. บทละคร

ผลงานเขียนที่ได้รับรางวัล

ลูกอีสาน
ลูกอีสาน

ลูกอีสาน เป็นหนังสือนวนิยายของคำพูน บุญทวี ได้รับรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียนประจำปี พ.ศ. 2522 และได้รับการนำมาสร้างเป็นภาพยนตร์เรื่อง ลูกอีสาน ในปีพ.ศ. 2525 รวมทั้งยังได้รับการจัดให้เป็นหนังสือดี 100 เล่มที่คนไทยควรอ่านอีกด้วย การเขียนของผู้เขียนสามารถสะท้อนวิถีชีวิตของชาวอีสานและบรรยายภาพได้สมจริงจนเกิดเป็นมโนภาพ

หนังสือเล่มนี้ได้รับรางวัลดีเด่น ประเภทนิยาย ของคณะกรรมการพัฒนาหนังสือ ในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ปีพ.ศ. 2519 และรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมรางวัลซีไรท์ดีเด่นประเภทนิยายประจำปี พ.ศ. 2522 ผู้เขียนซึ่งเป็นชาวอีสานโดยกำเนิดได้นำเอาประสบการณ์และ เกร็ดชีวิตเมื่อสี่สิบกว่าปีก่อนออกมาเขียน เล่าชีวิตช่วงเด็กในแผ่นดินที่ราบสูงสะท้อนออกมาเป็นเรื่องราว ชีวิตชนบทแสดงให้เห็นถึงความเป็นอยู่สภาวะธรรมชาติ ความสุข ความทุกข์ และการต่อสู้อย่างทรหด อดทนกับความแปรปรวนของธรรมชาตินับได้ว่าเป็นงานเขียนที่มีค่าต่อการศึกษาสังคมท้องถิ่นอีสานอย่างมาก

ลูกอีสาน เป็นการนำเอาเรื่องราวจากประสบการณ์ที่ผู้เขียนพบเห็น ถ่ายทอดในรูปของนิยาย โดยได้เขียนเป็นตอนๆ ประมาณ 36 ตอน เพื่อพิมพ์ลงในนิตยสารฟ้าเมืองไทย ช่วงปี พ.ศ. 2518 – 2519

ผู้เขียนใช้วิธีการเล่าเรื่องราวโดยผ่านเด็กชายคูน ซึ่งใช้ชีวิตอยู่ในถิ่นชนบท ของอีสาน แถบที่จัดได้ว่าเป็นถิ่นที่แห้งแล้งแห่งหนึ่งของไทยชีวิตความเป็นอยู่ของ ครอบครัวเด็กชายคูน ประกอบด้วยพ่อแม่ และลูก 3 คน และเพื่อนบ้านในละแวกนั้นไม่มีความแตกต่างกันนัก นั่นก็คือ ความจนข้นแค้นต้องหาอาหารตามธรรมชาติทุกอย่างที่กินได้ เมื่อความแห้งแล้งอย่างรุนแรงมาเยือน ครอบครัวเพื่อนบ้านก็เริ่มอพยพออกไป แต่ครอบครัวของเด็กชายคูน และกลุ่มที่สนิทชิดเชื้อกันยังคงอยู่ เพราะเขามีพ่อและแม่ที่เอาใจใส่ ขยันขันแข็งไม่ย่อท้อภัยและอุปสรรคต่างๆ ตลอดจนมองเห็นความสำคัญของการศึกษา แม้จะยากจนอย่างไร เด็กชายคูนก็ได้เข้าเรียนในระดับการศึกษาประชาบาล เด็กชายคูนมีเพื่อนสนิทชื่อจันดี ผู้เป็นคู่หูในการทำอะไรด้วยกันตาม ประสาเด็กผู้ชาย แล้วยังมีครอบครัวของทิดจุ่นและพี่คำกอง สองสามีภรรยา เป็นต้น

ผู้เขียนได้เล่าถึงขนบธรรมเนียม ประเพณี ตลอดจนความเชื่อของชาวอีสาน โดยผ่านเด็กชายคูน รวมไปถึงการบรรยายถึงสภาพความเป็นไปตามธรรมชาติของผู้คนและสภาพแวดล้อม เช่น การเกี้ยวพาราสีกันของทิดจุ่นและพี่คำกอง จนท้ายที่สุดก็ได้แต่งงานกัน การออกไปจับจิ้งหรีดของคูน การเดินทางไปหาปลาที่ลำน้ำชีเพื่อนำปลามาทำอาหาร และเก็บถนอมเอาไว้กินนานๆ ด้วยการทำปลาร้า เป็นต้น เรื่องราวทั้งหมด นั้นเน้นวิถีชีวิตความเป็นอยู่ แสดงวิธีการของการดำรงชีวิตตามธรรมชาติในถิ่นอีสานเป็นสิ่งสำคัญ นอกจากนั้นยังแทรกความสนุกสนามเพลิดเพลินจากการทำบุญตามประเพณีไว้หลายตอนด้วย ได้แก่การจ้างหมอลำหนู ซึ่งเป็นหมอลำประจำหมู่บ้าน ลำคู่กับหมอลำ ฝ่ายหญิงที่ว่าจ้างมาจากหมู่บ้านอื่น ทั้งกลอนลำและการแสดงออกของหมอลำทั้งสองได้สร้างความสนุกสนานครึกครื้นแก่ผู้ชมที่มาเที่ยวงานอย่างมาก

วันนี้เราจะมาแนะนำเกมสล็อต 5 เกม ของค่าย SLOTXO จ่ายจริง จากเว็บ 168SLOTXO ซึ่งเป็นเว็บที่มีความมั่นคง ปลอดภัย และการันตีจ่ายจริงทุกยอด ซึ่งในปัจจุบันมีเว็บให้บริการสล็อตออนไลน์ อยู่เป็นจำนวนมาก ที่มีทั้งจ่ายจริงและโกงผู้เล่น ทำให้ผู้เล่นไม่รับเงินที่เล่นได้จริง แต่เว็บที่เราแนะนำวันนี้ คือเว็บที่จ่ายจริง มีความน่าเชื่อถือ และปลอดภัย แน่นอน 100%

การมีแอพพลิเคชันนั้น จะช่วยให้การใช้เวลาในการโหลดเข้าเกมนั้นสั้นมากขึ้น สามารถเข้าถึงเกมและเดิมพันที ดาวน์โหลดแอพเกมสล็อต SLOTXO ได้ฟรี ที่ 168SLOTXO โดยแอพนี้มีการตั้งใจในการพัฒนาอย่างมาก ผ่านกระบวนการการวิเคราะห์ปัญหา ของผู้ใช้ที่พบเจอจากการเล่นผ่านเว็บปกติ ตัวแอปสามารถใช้งานได้ง่าย การดาวน์โหลดก็ทำได้ง่าย ๆ เช่นเดียวกัน

About the author